Ekebyhovs slotts intresseförening

Ekebyhovs slott köptes av Ekerö kommun 1980. Under en period hade man planer på att sälja byggnaderna.
Ekebyhovs slotts Intresseförening bildades 1981 inför att kommunen övervägde att sälja slottet. Först bildades en interimsstyrelse med Veronica Cornils Berg som ordförande, Interimstyrelsen värvade medlemsföreningar som var intresserade av verksamhet på slottet. Vid ett utlyst årsmöte 1982 med ordinarie val valdes styrelsemedlemmar och suppleanter. Styrelsen arbetade sedan för en invigning 1983. Intresseföreningen åtog sig uppdraget att på frivillig väg bedriva kafé och programverksamhet på slottet under helgerna. Ett uppdrag som man fortfarande genomför.

Ekebyhovs slotts intresseförening är en sammanslutning av föreningar, för närvarande ca 35. Som enskild person kan man inte bli medlem. Vid årsmötet väljs en styrelse med representanter för medlemsföreningarna. Det finns också en Vänförening där enskilda personer kan bli medlemmar.

Intresseföreningens styrelse samordnar helgverksamheten där olika ideella föreningar knutna till Ekerö står för aktiviteterna. Föreningarna presenterar sin verksamhet genom utställningar, föredrag, bokbord eller på annat sätt. Programmet består av till exempel musik, teater och dans. I galleriet visar konstnärer från olika håll sina verk.

Slottskaféet och Galleriet är öppna
12.00–16.00 lördagar och söndagar under vår- och höstterminerna. Kl 14.00 är det någon programpunkt, vanligtvis i Wrangels sal. Intresseföreningen står även för valborgs- och midsommarfirandet, likasom den traditionella julmarknaden, första advent.

Vill din förening vara med i verksamheten på slottet?

KONTAKT

Foto: Anna Gunneström