Ekebyhovs slotts intresseförening

Ekebyhovs slott köptes av Ekerö kommun 1980. Under en period hade man planer på att sälja byggnaderna. Ekebyhovs slotts intresseförening bildades 1983 och drev opinion för att slottet skulle bevaras som en mötesplats för Ekeröborna. Intresseföreningen åtog sig uppdraget att på frivillig väg bedriva kafé och programverksamhet på slottet under helgerna. Ett uppdrag som man fortfarande genomför.

Ekebyhovs slotts intresseförening är en sammanslutning av föreningar, för närvarande ca 40. Som enskild person kan man inte bli medlem. Vid årsmötet väljs en styrelse med representanter för medlemsföreningarna. Det finns också en Vänförening där enskilda personer kan bli medlemmar.

Intresseföreningens styrelse samordnar helgverksamheten där olika ideella föreningar knutna till Ekerö står för aktiviteterna. Föreningarna presenterar sin verksamhet genom utställningar, föredrag, bokbord eller på annat sätt. Programmet består av till exempel musik, teater och dans. I galleriet visar konstnärer från olika håll sina verk.

Slottskaféet och Galleriet är öppna 12.00–16.00 lördagar och söndagar under vår- och höstterminerna. Kl 14.00 är det någon programpunkt, vanligtvis i Wrangels sal. Intresseföreningen står även för valborgs- och midsommarfirandet, likasom den traditionella julmarknaden, första advent.

CORONATIDER: Tyvärr har vi ingen helgverksamhet på slottet just nu – varken kafé eller programverksamhet. Vi följer utvecklingen och hoppas förstås att komma igång så snart som möjligt.

Vill din förening vara med i verksamheten på slottet?

KONTAKT

Foto: Anna Gunneström